Mandag, 25. november 2013 - 9:30 til 16:30

Videregående digital tinglysning – opdatering for erfarne brugere

Undervisere: Brian Pedersen og Jørgen Sindet

Brian Pedersen er sekretariatschef/juridisk chef i Tinglysningsretten og har i en lang årrække beskæftiget sig med tinglysning og undervisning i tinglysning.

Jørgen Sindet er chefkonsulent i SKAT, og har siden 2004 det været beskæftiget med tinglysningsafgift i SKAT’s tinglysningsafgiftsafdeling i Høje-Tåstrup. 

Formål

Kursets formål er at give dig den nyeste viden om digital tinglysning og tinglysningsafgift. Det digitale tinglysningssystem udvikles fortløbende samtidig med at ny lovgivning og præciseret retspraksis stiller krav til opdateret viden hos de professionelle brugere af digital tinglysning. Med udgangspunkt i sådanne ændringer, brugernes og herunder kursisternes udfordringer, tilstræber kurset at give kursisterne viden til at håndtere vanskeligere tinglysningsopgaver.

Du er som deltager meget velkommen til at sende forslag til emner, spørgsmål eller kommentarer til underviserne inden kurset på brpe@domstol.dk og jorgen.sindet@skat.dk.

Indhold

Kurset vil tage udgangspunkt i emnerne – idet prioriteringen af emnerne vil afhænge af kursisternes input og hvad der er aktuelt på kursustidspunktet.

 • Kort om Tinglysningsretten og digital tinglysning
 • Hvad kan tinglyses – stifter ret over fast ejendom/begrænser rettigheden ejers rådighed – indhold og påtaleret
 • Oprettelse af og underskrift af tinglysningsdokumenter – herunder nyeste om fuldmagtsordningen
 • Hvad finder jeg hvor i tinglysningssystemet
 • Berettigede/forpligtede i et tinglysningsdokument – brug af cpr- og cvr-nummer og undtagelser herfra
 • Dødsboer – danske og udenlandske – hvordan håndteres de i forhold til tinglysning og herunder ved overdragelse
 • Navneændringer – notering
 • Andre adkomstændringer
 • Vedtægter for bl.a. ejerforeninger
 • Konvertering af pantedokumenter/evt. mortifikation
 • Tinglysningsafgift
 • Bygninger på lejet grund – søgning, oprettelse og nedlæggelse af bygningsblade. Hvad med tilbygninger til bygninger – hvordan behandles de i tingbogen.
 • Nyheder i digital tinglysning – seneste og kommende opdatering af tinglysningssystemet
 • Ægtepagter – identifikation og gæld i ægtepagter
 • Kursisternes emner

Målgruppe

Kurset retter sig mod advokater og advokatsekretærer samt andre brugere af digital tinglysning med tinglysningserfaring, men som har behov for opdatering af nyeste funktioner, praksis og lovgivning.

Praktiske forhold: 

Antal lektioner: 7 lektioner i forbindelse med obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Sted: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Pris: Kr. 4.750,-

For virksomhedsaftale bedes I kontakte Advokaternes HR på telefon 33 38 71 82.

Alle priser er excl. moms, men incl. omkostninger til kursussted, forplejning og kursusmaterialer.

Tilmeldings- og afmeldingsbetingelser: Du kan tilmelde dig kurserne indtil kursusstart. Vi anbefaler dog, at du tilmelder dig tidligt, da alle kurser har begrænset deltagerantal og vi derfor ikke kan garantere en plads ved sen tilmelding. Du kan afmelde dig vederlagsfrit indtil 10 arbejdsdage før kursets start, hvis vi modtager din afmelding senest kl. 10.00 på seneste afmeldingsdag. Når der er mindre end 10 arbejdsdage til kursets start, er din tilmelding bindende og vi kan desværre ikke tilbyde at refundere dit kursusgebyr, men du er altid velkommen til at sende en kollega, der kan overtage din plads, hvilket er vederlagsfrit.